{[{name}]}

{[{description}]}

Jak utworzyć wizytę?

Po utworzeniu konta Fresha i ustawieniu godzin pracy i dostępności personelu możesz zacząć dodawać wizyty do kalendarza.

Istnieją dwa sposoby na dodanie wizyty do kalendarza:

 1. Kliknij wolne miejsce w Kalendarzu Screenshot_2020-10-07_at_16.26.03.png, aby otworzyć okno Nowa wizyta.
 2. Przejdź do KalendarzaScreenshot_2020-10-07_at_16.26.03.png i kliknij ikonę Screenshot_2020-09-21_at_15.12.33.png, a następnie wybierz Nowa wizyta.

Dodaj klienta do wizyty

Możesz wyszukać istniejącego klienta lub utworzyć nowego, kiedy dodasz nową wizytę. Jeśli nie dodasz klienta do wizyty, zostanie on automatycznie oznaczony jako Bez rezerwacji.

Aby wyszukać istniejącego klienta: 

 1. Utwórz nową wizytę i kliknij Wybierz klienta.
 2. Zacznij wpisywać imię, nazwisko lub numer telefonu w pasku wyszukiwania.
 3. Wybierz klienta, którego chcesz dodać do wizyty.

Jeśli chcesz dodać nowego klienta:

 1. Utwórz nową wizytę i kliknij Wybierz klienta.
 2. Kliknij Utwórz nowego klienta na komputerze lub Dodaj nowego klienta w aplikacji mobilnej.
 3. Dodaj dane klienta i kliknij Zapisz. Profil klienta zostanie dodany do wizyty jako Nowy klient i zapisany na liście klientów.

Aby usunąć klienta z wizyty: 

 1. Przejdź do wizyty.
 2. Kliknij three_dots.png obok imienia klienta i wybierz Usuń klienta.

WSKAZÓWKA: zalecamy zapisanie imienia i nazwiska klienta dużą literą, aby te dane poprawnie pojawiały się we wiadomościach e-mail i SMS-ach. Im bardziej uporządkowane dane klientów, tym bardziej skuteczne będą Twoje Inteligentne kampanie i automatyczne powiadomienia.


Dodaj usługi do wizyty

Teraz, po dodaniu klienta do wizyty, nadszedł czas, aby dodać jedną z usług z listy. Możesz dodać wiele usług do wizyty, a nawet przypisać usługi różnym członkom zespołu. 

Aby dodać usługi do wizyty:

 1. Kliknij Dodaj usługę i wybierz usługę, którą chcesz dodać do wizyty. Domyślny czas trwania zostanie wypełniony automatycznie, ale w razie potrzeby możesz go zmienić.
 2. Aby dodać inną usługę, powtórz kroki.
 3. Kliknij Zapisz, aby utworzyć wizytę.

WSKAZÓWKA: jeśli klient podczas jednej wizyty będzie korzystał z wielu usług, otrzyma tylko jedną wiadomość z potwierdzeniem, jedno przypomnienie i jedną fakturę. Czas wysłania powiadomienia z przypomnieniem ustalany jest na podstawie usługi, która ma być świadczona jako pierwsza. 


Dodaj notatki do wizyty

Notatki do wizyty dotyczą tylko danej wizyty, a dodawane są bezpośrednio do samej rezerwacji. Mogą być wykorzystywane do gromadzenia ważnych informacji, takich jak specjalne prośby, postępy lub formuły stosowane w danym dniu.

Aby dodać notatki do wizyty:

 1. Podczas edycji lub tworzenia wizyty dodaj swoje notatki w zakładce Notatki. Jeśli klient dokonał rezerwacji online, notatki również zostaną tutaj wyświetlone.
 2. Kliknij Zapisz wizytę, jeśli chcesz dodać te informacje do kalendarza.

W sekcji Klienci wizyty i notatki do wizyt pojawią się w Profilu klienta w zakładce Wizyty.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat odwoływania wizyt.

Czy ten artykuł był pomocny?

Can’t find your answer?

Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can.

Contact us