{[{name}]}

{[{description}]}

Jak dodać członków zespołu?

Dodanie członków zespołu pozwala na przypisanie usług właściwym pracownikom i utworzenie listy usług, która będzie zrozumiała zarówno dla klientów, jak i zespołu, podczas dokonywania rezerwacji i umawiania wizyt.

Zaproś członków zespołu do utworzenia konta

Najprostszym sposobem na dodanie członków zespołu jest wysłanie do nich e-maila z zaproszeniem do założenia konta.

 1. Przejdź do Ustawień firmy i wybierz Pracownicy.
 2. Kliknij Dodaj (członka zespołu) i wybierz Wyślij e-mail z zaproszeniem.
 3. Wybierz poziom uprawnień, który chcesz przypisać członkowi zespołu, z rozwijanej listy.
 4. Dodaj imię, nazwisko i adres e-mail członka zespołu. 
 5. Aby zaprosić innego członka zespołu do dołączenia z tym samym poziomem uprawnień, kliknij Dodaj następny adres e-mail i wprowadź te same informacje jak powyżej.
 6. Po dodaniu wszystkich członków zespołu kliknij Wyślij, aby ich zaprosić. Wyślemy im wiadomość e-mail z linkiem do założenia konta. Link wygasa po 7 dniach.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat zakładania kont przez członków zespołu za pomocą linku w e-mailu.

UWAGA: tylko członkowie zespołu z wysokim poziomem uprawnień mogą dodawać, edytować lub usuwać członków zespołu z Twojego konta. Po skonfigurowaniu konta przez członka zespołu należy ręcznie dodać jego pozostałe dane, jeśli ma on niski lub średni poziom uprawnień.


Dodaj członków zespołu ręcznie

Członkowie zespołu dostępni do rezerwacji

Aby utworzyć wizytę, należy skonfigurować członków zespołu dostępnych do rezerwacji, którzy mogą wykonywać Twoje usługi. Możesz zaprosić członków zespołu, aby utworzyli i skonfigurowali konto, w wiadomości e-mail albo dodać ich dane ręcznie.

 1. Przejdź do Ustawień firmy i wybierz Zespół.
 2. Kliknij Dodaj (członka zespołu) i wybierz Dodaj ręcznie.
 3. Po wybraniu pracownika możesz zacząć dodawać następujące informacje:
 • Informacje podstawowe – należy dodać imię, nazwisko, stanowisko i wszelkie inne informacje, które uważasz za przydatne. Wszystkie pola są opcjonalne z wyjątkiem imienia.
 • Kontakt – adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
 • Zatrudnienie – data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia członka zespołu (w stosownych przypadkach).
 • Pracuje w – jeśli masz wiele lokalizacji, kliknij blue_tick.png obok miejsc, w których pracuje ten członek zespołu.
 • Rezerwacja – użyj przełącznika enable.png, aby umożliwić temu członkowi zespołu otrzymywanie rezerwacji w kalendarzu.
 • Kolor w kalendarzu – wybierz kolor dla tego członka zespołu, aby mógł łatwo dostrzec swoje wizyty w kalendarzu.
 • Usługi – kliknij Edytuj i wybierz usługi, które może zaoferować członek zespołu.
 • Prowizja – zdecyduj, jaką prowizję otrzymuje ten członek zespołu.
 • Uprawnienia zespołu – wybierz poziom dostępu dla tego członka zespołu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania uprawnień. 

Kiedy podasz wszystkie informacje, kliknij Zapisz.

WSKAZÓWKA: należy podać adresy e-mail pracowników, tylko jeśli chcesz, aby otrzymywali powiadomienia i/lub mieli dostęp do indywidualnego logowania.

UWAGA: możesz dodać nowego członka zespołu za pomocą tylko jego imienia. Aby zaktualizować jego profil później, przejdź do sekcji Zespół i kliknij imię członka zespołu, którego dane chcesz edytować.

WSKAZÓWKA: Aby zmienić kolejność członków zespołu, w jakiej pojawiają się w kalendarzu i rezerwacjach przez internet, kliknij Opcjethree_dots_across.png, wybierz Zmień kolejność, a następnie kliknij i przeciągnij imię członka zespołu na wybraną pozycję.

Pracownicy nieświadczący usług (administratorzy i recepcjoniści)

Jeśli członek Twojego zespołu nie świadczy usług, a jest administratorem lub recepcjonistą, możesz usunąć go z dostępności do rezerwacji w kalendarzu. 

Podczas dodawania pracownika nieświadczącego usług wykonaj te same kroki opisane powyżej, ale wyłącz przełącznikenable.png obok Zezwalaj na rezerwacje w kalendarzu.

WSKAZÓWKA: jeśli korzystasz z aplikacji na komputerze, przełącz się pomiędzy siatką Screenshot_2021-03-12_at_12.24.06.pnga listąScreenshot_2021-03-12_at_12.29.56.png członków zespołu i użyj adresu e-mail Screenshot_2021-03-12_at_12.32.10.pnglub numeru telefonuScreenshot_2021-03-12_at_12.31.55.png, aby łatwo i szybko przejść do ich danych kontaktowych.

UWAGA: dodatkowe informacje mogą być dodane do danych członka zespołu w notatkach. Informacje te są opcjonalne i przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Can’t find your answer?

Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can.

Contact us