{[{name}]}

{[{description}]}

Jak utworzyć usługę?

Po dodaniu członków zespołu i utworzeniu ich loginów możesz zacząć dodawać usługi.

Dodaj nową usługę:

 1. Przejdź do Katalogu i wybierz Usługi.
 2. Kliknij Dodaj nową (lub ikonę Screenshot_2020-09-21_at_15.12.33.png, jeśli korzystasz z aplikacji).
 3. Kliknij Nowa usługa i wybierz Pojedyncza usługa (chyba że tworzysz pakiet usług).
 4. Dodaj nazwę usługi i wybierz jej typ z listy rozwijanej.
 5. Wybierz kategorię usługi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nową kategorię.
 6. Zalecamy dodanie krótkiego opisu usługi, aby Twoi klienci wiedzieli, co dokładnie rezerwują.
 7. Wybierz, dla kogo usługa jest przeznaczona, przy użyciu opcji z listy rozwijanej.
 8. Użyj przełącznika enable.png, aby włączyć rezerwacje online.
 9. Kliknij blue_tick.png obok lokalizacji, w których ma być świadczona usługa.
 10. Przypisz członków zespołu do usługi i dostosuj ich prowizję. Jeśli prowizja została włączona, zostanie obliczona, kiedy usługa zostanie zakupiona.
 11. Utwórz opcję cenową, która obejmuje czas trwania, rodzaj ceny i cenę usługi. Możesz tworzyć różne opcje cenowe dla swoich usług, członków zespołu i lokalizacji, korzystając z naszych zaawansowanych opcji cenowych. 
 12. W sekcji Dodatkowy czas użyj przełącznika enable.png, aby dodać czas oczekiwania lub zablokowany czas do usługi.
 13. Włącz Zasoby (jeśli są wymagane dla usługi), wszelkie dodatkowe ustawienia, takie jak stawka podatkowa (automatycznie ustawiona jako domyślna) i sprzedaż voucherów.   

Gdy wszystko zostanie potwierdzone, kliknij Zapisz, a Twoja nowa usługa będzie dostępna do rezerwacji natychmiast!

UWAGA: użyj naszych zaawansowanych opcji cenowych, aby tworzyć zmienne tej samej usługi z różnymi dodatkami, używając funkcji Dodaj opcję cenową.

WSKAZÓWKA: podczas rezerwacji wizyt online klienci wybierają najpierw usługę, więc ważne jest, aby zachować tę strukturę. Możesz przeciągać i upuszczać kategorie i polecane usługi, aby zmienić ich kolejność.

Czy ten artykuł był pomocny?

Can’t find your answer?

Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can.

Contact us