{[{name}]}

{[{description}]}

Hur importerar jag min kundlista till Fresha?

När du konfigurerar ditt konto kan du importera din kundlista till Freshas databas, vilket gör det är enklare än någonsin att planera besök med kunder som har bokat hos dig tidigare.

Så importerar du kundlistan: 

 1. Gå till avsnittet Kunder .
 2. Klicka på Alternativ och välj Importera kunder.
 3. Under Ladda upp fil, har du två alternativ. Antingen laddar du upp din befintliga kunddatabas i CSV-format, eller klickar på Hämta mall, fyller i kunduppgifterna och laddar upp.
 4. Hitta din kunddatabas för import på din enhet genom att klicka på Ladda upp fil eller dra och släppa CSV-filen i den blå rutan. 
 5. Sedan bearbetar vi din fil och kontrollerar eventuella fel. Om filen inte laddas upp kontrollerar du att den matchar Freshas importkrav i den medföljande informationen och försöker igen. 
 6. När filen har laddats upp måste du granska kolumnerna i filen innan du importerar. Fresha försöker automatiskt matcha kolumnrubrikerna i Fresha-kundlistan med kolumnrubrikerna i din fil. Till exempel, om det finns en kolumn som heter "E-postadresser" i filen matchas den automatiskt med E-post i Fresha-kundlistan.Du kan alltid ändra Freshas matchningar vid behov med hjälp av listrutorna. Annars kan du förhandsgranska kundlistan som ska importeras genom att klicka på Nästa steg.
 7. Förhandsgranska din lista över kunder som ska importeras och kontrollera att alla fält stämmer. Om en rad innehåller fel importeras inte raden. Om du vill ändra något korrigerar du i ursprungsfilen och laddar upp igen. Om du är nöjd klickar du på Starta import.
 8. När importen har slutförts bekräftas antalet importerade kunder. Detta steg tar oftast några sekunder, och om skärmen släcks fortsätter uppladdningen i bakgrunden.

Vanliga frågor om kundimport

Vilka fält kan jag importera?

Följande fält kan importeras per kund. Endast fältet Förnamn krävs för import.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Telefon
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Text

2. Vilka av dessa fält är obligatoriska?
Minst ett förnamn krävs för import. Vi rekommenderar att ha minst en e-postadress och ett mobilnummer för att skicka besöksuppdateringar, till exempel påminnelser.

Hur är det med kundadresser? 

Adresser kan inte massimporteras till Freshas kunddatabas. Lägg till adressuppgifter ikundanteckningarna eller textkolumnen. Du kan även lägga till enskilda kunders adresser vid behov. 

Vilka datumformat är tillåtna i fältet Födelsedatum?

Standarddatumformatet är DD-MM-ÅÅÅÅ. För USA, Panama och Filippinerna är datumformatet MM-DD-YYYY tillåtet. DD-MM-ÅÅ godtas inte. Du måste justera datumformatet så att hela året visas. 

Följande skiljetecken är tillåtna: ":", "/", "\", "-", ".", " "

Hur identifieras dubbletter?

Systemet söker efter identiska e-postmeddelanden och identiska telefonnummer. Namn beaktas inte, eftersom kunder kan ha samma namn. Till exempel, om det finns två John Smith som har olika mobiltelefonnummer, så markeras de inte som dubbletter.

Vilken behörighet behöver du för att importera kunder?

Alla medarbetare behöver ha åtkomst till kundavsnittet i Fresha. Behörighet hanteras i Inställningar > Behörighet.

Vad ska jag göra om filuppladdningen inte fungerar?

Kontrollera att den slutförda filen matchar Fresha-mallen och försök igen om uppladdningen misslyckas. Eventuella fel listas och du kommer att kunna ladda ner felen som en CSV-fil. När dessa fel har åtgärdats kan du försöka att importera filen igen.

OBS! Adresser kan inte importeras till Freshas kunddatabas. Om du vill lägga till adressuppgifter gör du det i kolumnen Text.

PROFFSTIPS: Vi rekommenderar att du importerar alla dina befintliga kunder innan du börjar med onlinebokningar för att undvika att avgifter för nya kunder felaktigt åläggs befintliga kunder. Vi tar endast ut ny kund-avgifter för helt nya kunder som hittar dig på Fresha marketplace.

PROFFSTIPS: Slå samman eventuella dubletter av kundprofiler i din kundlista, så du kan spåra bokningshistorik och eventuella kommande bokningar. Kontaktuppgifter som används av flera kunder slås samman.

Var denna artikel till hjälp?

Can’t find your answer?

Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can.

Contact us